tdk
free templates joomla

Művészeti és Művészettudományi Szekció

 

Részvételre jogosultak

A Humán Tudományi Szekció TDK versenyein azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Központi Felhívásában foglalt feltételeknek (lásd).

A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a TDK-án.

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások és önképzőkörösök is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon igazolják kutatási eredményeiket.

 

Témakörök

A Művészeti és Művészettudományi Szekcióban az alábbi területeken adható be pályamunka:

I. Művészeti alkotások

II. Zeneművek és színpadi művek

III. Előadóművészi tevékenység

IV. Művészetelméleti dolgozatok

 

I. Művészeti alkotások:

I/1. Síkbeli művészet: festészet, képgrafika (egyedi-és sokszorosító), tervezőgrafika, fotó stb.

I/2. Térbeli művészet: szobrászat, építőművészet, design, installáció, land-art, szcenika, ötvös, textil, kerámia stb.

I/3. Időbeli művészet: animáció, rövidfilm, multimédia, intermédia, videó stb.

I/4. Térbeli-időbeli művészet: akció művészet, performance, happening stb.

II. Zeneművek és színpadi művek

III. Előadóművészi tevékenység:

III/1. Zenei előadás: klasszikus zene, jazz, népzene stb.

III/2. Színpadi előadás: színművészet, bábművészet, táncművészet, mozdulatművészet stb.

IV. Művészetelméleti dolgozatok:

IV/1. Művészettörténet és művészetkritika

IV/2. Művészetfilozófia és esztétika

IV/3. Társadalomtudományok: művészetpszichológia-szociológia, kulturális antropológia, néprajz, kultúrtörténet, művészeti menedzsment, kommunikáció-elmélet stb.

IV/4. Szakelmélet minden művészeti ágban

IV/5. Művészetpedagógia és szakmódszertan

 

Formai követelmények

A dolgozatok terjedelme minimum 15 oldal, maximum 50 oldal. Formai követelmények: Times New Roman CE betűtípus, 12-es betűméret (jegyzetek Times 10-essel), 1,5-ös sorköz. A dolgozat nyelve: magyar.

 

Értékelési szempontok

I. Az írásbeli munka értékelése

  • A téma aktualitása, újszerűsége                                                                           
  • A szakirodalom ismerete
  • Az elért eredmények, érvényessége, fontossága                                                  
  • A dolgozat érvelése, stílusa                                                                                 
  • A dolgozat strukturáltsága, formai színvonalának minősége, illusztráltsága       

 II. A dolgozat bemutatásának értékelése

  • Érthetőség, tagoltság, terjedelem, stílus                                                              
  • A szemléltetés színvonala, vitakészség