tdk
free templates joomla

Angol-amerikai műhely

 

TOPOS Kutatóműhely

 

Az MFTK Angol-Amerikai Intézetének TOPOS Kutatóműhelye a tér megnyilvánulási formáinak kultúra-, irodalom- és társadalomtudományi aspektusait vizsgálja az anyagi lét, a politika, a földrajz és a történelem kontextusában. A TOPOS a tér mint értelmezési perspektíva lehetőségeit aknázza ki a személyes testi és szellemi szférák vizsgálatától kezdve az ember által belakott további szűkebb perszonális terek analízisén át egészen a tágabb társadalmi, regionális, politikai, geokulturális terek lokalizálásáig és értelmezéséig. A tér diszkurzív megközelítéséből kiindulva a kutatóműhely célja tehát főként annak módozatait vizsgálni, ahogyan az egyének társadalomba helyezettsége, valamint közösségekben, hálózatokban és kultúrákban létezése a nyelv szintjén a lehetséges térviszonyokat megvilágító metaforákban kifejeződik. Teszi ezt azért, mert a felelős tudósnak figyelmet kell szentelnie úgy a közvetlen és lokális, mint a nemzetközi és globális térnek, hiszen ezek összessége eredményezi az eltérő szakterületek azonos perspektívából történő szemlélésének lehetőségét, mely által a hasonlóságok és különbségek is új értelmet nyernek.

 

A kutatás fórumai:

TOPOS konferenciasorozat:

Városolvasatok 1: Reading the City – 2012
Városolvastok 2: Ikonikus helyek – 2013
Ikonikus helyek: A máshol – 2015
Australia as Topos – 2015

TOPOS kutatószeminárium

a TOPOS Journal of Space and Humanities című angol-magyar nyelvű tudományos folyóirat

 

angolweb.uni-pannon.hu
toposjournal.hu