tdk
free templates joomla

Germanisztikai műhely

 

A Germanisztikai és Fordítástudományi Intézetben működő kutatóműhely, az Interkulturális Germanisztikai és Fordítástudományi Műhely kutatásainak középpontjában az interkulturális nyelv- és irodalomtudomány, valamint a fordítástudomány aktuális kérdéseinek és összefüggéseinek vizsgálata áll. A kutatások során kiemelt szerepet kapnak a fordítás interkulturális aspektusai és a különböző szaknyelvek (gazdasági, jogi) jellegzetességei.

A Műhely germanisztikai irányultságú kutatásai között egyrészt olyan érdeklődésre számot tartó (német) nyelvi és irodalmi jelenségeket vizsgálunk, melyek a globalizált világ, illetve a jelenlegi migrációs helyzet hatásait és kihívásait tükrözik, másrészt pedig olyan korábbi német nyelvű szövegeket dolgozunk fel, amelyek jelenlegi és múltbeli nyelvi-irodalmi jelenségekre mutatnak rá.

A Műhely fordítástudományi kutatásainak szempontjából kiemelt fontosságú a szaknyelvi sajátosságoknak a fordítási tevékenységre gyakorolt hatása, a szaknyelv és regiszter, a szaknyelv és köznyelv viszonya, valamint az alkalmazott nyelvészeti megközelítésen túl a fordítás és társadalom viszonyának  szociolingvisztikai megközelítése.

 

german.uni-pannon.hu