tdk
free templates joomla

Irodalom- és kultúratudományi műhely

 

Regénykutatás és komparatisztika

 

A kutatóműhely bázisát a diszkurzív poétika elméleti keretei nyújtják, amely irányzat az irodalmi szöveg és – kiemelt módon – a prózamű (novella és regény) teoretikus, történeti poétikai vizsgálatát és interpretációját helyezi előtérbe. A műhely tagjai és meghívott előadói egyaránt vizsgálják a magyar, orosz, angol, francia és német próza legkiválóbb alkotásait, illetve ugyanezen kultúrkörök elméleti poétikai és prózakutatási eredményeit. A kutatók a Diszkurzívák (Argumentum Kiadó) és az Vniversitas Pannonica (Gondolat Kiadó) könyvsorozatban közlik önálló szerzői vagy elméleti monográfiáikat, illetve közös kutatási eredményeiket. A veszprémi kutatóműhely korábbi nemzetközi kapcsolatain túl immár fél évtizede vesz részt a Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság munkájában, amely révén számos többnyelvű közös kutatásban, konferenciában és tanulmánykötetben realizálódó együttműködést sikerült kialakítania. A kutatóműhely fontos feladatának tekinti, hogy szoros szakmai kapcsolatot ápoljon a határon túli magyar kulturális intézményekkel is a közös kutatások és a tudományos diákköri együttműködés szervezésével.

A kutatóműhely konferenciái:

A regény nyelvei – 2003
A regény és a trópusok – 2005
Regények, médiumok, kultúrák – 2008
Regényművészet és íráskultúra – 2010
Műfaji identitás az európai hagyományban – 2012
Travesztív hagyomány a regényirodalomban – 2013
De l’écriture et des fragments – 2014 (Mulhouse)
Bakhtin – After Cognition – 2015
Műfaj és komparatisztika – 2015

 

iktiweb.mftk.uni-pannon.hu

 

Tagok

Dr. Szitár Katalin
Dr. Horváth Géza
Prof. Dr. Kovács Árpád
Dr. Kovács Gábor
Dr. Ladányi István
Dr. Szávai Dorottya

 

Tevékenységek és eredmények

Regénykutatás (5 országos konferencia, 4 könyv, 2 OTKA-pályázat)

OTKA-pályázatok:

– Az elbeszélő diszkurzus. Elmélet,történet, műfaj. T 042844;
– Az elbeszélő diszkurzus II. NK 68992 Témavezető: Prof. Dr. Kovács Árpád

Konferenciák:

– A regény nyelvei.2003. nov. 20–22.
– A regény és a trópusok 2005. szept. 29.–okt. 1.
– Regények, médiumok, kultúrák. 2008. szept. 25–27.
– Regényművészet és íráskultúra. 2010. szept. 16 – 18.
– Travesztív hagyomány a regényirodalomban. 2013. szept. 19–21.
– Bakhtin 120. After Cognition: Word, Act and Culture as Event of Being. International Symposium in Honor of the 120th Anniversary of Mikhail Bakhtin’s Birth. 2015. május 2829.

Kiadványok:

– A regény nyelvei. Az első veszprémi regénykollokvium. Szerk. Kovács Árpád, [Diszkurzívák 4], Budapest, Argumentum 2005. pp. 388 (T 042844)
– A regény és a trópusok. A második veszprémi regénykollokvium. Szerk. Kovács Árpád, Budapest: Argumentum [Diszkurzívák 7.] 2006. pp. 428, (T 042844)
– Regények, médiumok, kultúrák. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum [Diszkurzívák 8.]. 2010. pp. 484, (NK 68992)
– Regényművészet és íráskultúra. Szerk. Kovács Árpád, Szitár Katalin. Budapest, Argumentum [Diszkurzívák 13.] 2012. 496 oldal, (NK 68992)

Összehasonlító irodalomtudományi kutatások:

2012. november 21-23: Nemzetközi Komparatisztikai Konferencia, Szervezők: Dr. Szávai Dorottya, Dr. Ladányi István. A Mulhouse-i Egyetemmel való együttműködésben (A kutatás háttere: Erasmus szerződés, 2012-től, együttműködés a tudományos utánpótlás-nevelésben, amely lehetőséget jelent magyar doktoranduszok külföldi szereplésére.) A konferencia anyaga önálló kiadványként fog megjelenni.


Az Irodalom- és kultúratudományi Műhely tehetséggondozó fóruma, melynek célja a hallgatók szakmai felkészítése és a tudományos utánpótlás-nevelés.

Pályázat: NTP-OKA-I-046-3 Témavezető: Dr. Horváth Géza (2010)
Kiadás alatt lévő publikáció: Az Irodalom- és kultúratudományi Műhely tanulmányai (munkacím), kiadó: OTKA-pályázat, Egyetemi Kiadó, Veszprém.

 

Kapcsolatok


VEAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság, Irodalomtudományi Munkabizottság (a Munkabizottság elnöke: Szitár Katalin)

Nemzetközi kapcsolatok


- Újvidéki Egyetem BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (Prof. Dr. Faragó Kornélia)
- Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem (Dr. Benyovszky Krisztián)
- Université de HauteAlsace Mulhouse-i Egyetem ILLE (Institut de recherche en Langues et Littératures) irodalom-és kultúratudományi kutatócsoport (Prof. Dr. Peter Schnydertanszékvezető ,Prof. Dr. Michel Faure, UHA Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetője)
- UniversitádegliStudi di Napoli „L’Orientale”, Dipartimento de Studidell’EuropaOrientale (Prof. Dr. Amedeo di Francesco)


A műhely tagjainak egyéni kutatási területei, önálló könyvei

- Dr. Horváth Géza: regényelmélet, Dosztojevszkij prózaírása, Bathyin elméleti munkássága.

S. Horváth Géza: Dosztojevszkij költői formái. A személyes elbeszélés A kamasz című regényben. Argumentum, Bp., 2002. 187 p.
S. Horváth Géza: Testiség és nyelvi tapasztalat Mihail Bahytin irodalomelméletében. A megtestesüléstől a groteszk testig. Gondolat, Bp., 2014.

- Prof. Dr. Kovács Árpád: diszkurzív poétika, vers- és prózaelmélet, 19. századi orosz irodalom, 20. századi magyar líra és próza.

Kovács Árpád: РоманДостоевского. Опытпоэтикижанра.[Dosztojevszkij regénye. A műfaj poétikai megközelítésben] Budapest, Tankönyvkiadó, 1985. 368.
Kovács Árpád: Персональноеповествование. Пушкин, Гоголь, Достоевский.[A perszonális elbeszélés. Puskin, Gogol, Dosztojevszkij]. (Slawische Literaturen. Texte und Abhandlungen. Herausg. von Wolf Schmid. Band 7). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien. Peter Lang, 1994. 231.
Kovács Árpád: Diszkurzív poétika. Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2004. 280 p.
Kovács Árpád: Prózamű és elbeszélés. Regénypoétikai írások. Argumentum, Bp. 2010. 206 p.
Kovács Árpád: Versbe írt szavak. Argumentum, Bp. 2011. 224 p.
Kovács Árpád: Az irodalmi esemény. Gondolat, Bp., 2013.

- Dr. Kovács Gábor: próza- és verselmélet, diszkurzív poétika, Arany János és Gárdonyi Géza művei. Paul Ricœur hermeneutikája.

Kovács Gábor: A történetképző versidom. Arany János elbeszélő költészete. Argumentum, Bp., 2010. 244 p.
Kovács Gábor: A szó kényszerhelyzetben. Bevezetés Gárdonyi regénypoétikájába. Gondolat, Bp. 2011. 97 p.

- Dr. Ladányi István: térpoétika, kelet-közép-európai irodalmak, határon túli magyar irodalom, kortárs magyar irodalom.

Ladányi István: Távolságmutató. Esszék, tanulmányok. Vár Ucca Tizenhét Könyvek 13. Veszprém, 1996. 106 p.
Ladányi István: Hősök, terek. Identitáskérdések és térproblémák közép-európai regényekben. Gondolat, Bp. 2012. 90 p.
Ladányi István: Eresszai észrevételek. zEtna, Zenta, 2013.

- Dr. Szávai Dorottya: líraelmélet, magyar-francia irodalmi kapcsolatok.

Szávai Dorottya: Bűn és imádság. A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról. Akadémiai, Bp. 2005.
Szávai Dorottya: A „Te” alakzatai. Dialógus és szubjektum a lírában. Kijárat k. 2009. 211 p.

- Dr. Szitár Katalin: regényelmélet, prózakutatás, diszkurzív poétika, Kosztolányi Dezső, - Németh László, a magyar modernség irodalma a 20. század első felében, 19. századi orosz irodalom.

Szitár Katalin: A prózanyelv Kosztolányinál. ELTE BTK, Bp., 2000. 247 p.
Szitár Katalin: A regény költészete. Németh László. Argumentum, Bp. 2010. 157.
Szitár Katalin: Hiány-jelek. Babity Mihály, Kosztolányi Dezső és Krúdy Gyula írásművészetéről. Gondolat, Bp., 2013.