tdk
free templates joomla

Társadalomtudományi műhely

Társadalomtudományi műhely

 

Filozófia, antropológia, társadalomtudomány, politológia

 

A műhely munkájának alapvető irányait és területeit a multidiszciplináris jellemzi, amely ötvözi a filozófiai, az antropológiai, az etikai és a humánökológiai szempontokat. A munka fő színterei egyrészt a különféle pályázatokra épülő kutatóprogramok – kiemelkedő az „Éghajlatkutatás 2013–2015” –, s az ezekhez szorosan kötődő folyóirat-megjelenések – Iskolakultúra, Magyar Tudomány –, másrészt az egység által évről-évre megszervezett konferenciák, és az azt követő tudományos kiadványok: A test mint antropológiai tér (2014), Térátlépések (2015).

Kommunikáció- és Média-csoport

A műhelyen belül Kommunikáció- és Média-csoport működik, amely sokrétű disszeminációs munkát végez. Ennek során tudományos, ismeretterjesztő, portré anyagok (film, online, kép, hang, írott szöveg) készülnek főleg az elektronikus sajtó számára.

Tudományos utánpótlás

A műhely nagy hangsúlyost fektet a tudományos utánpótlás nevelésre. Az oktatók és a hallgatók együttműködésében tehetségműhely alakult, melynek tagjai országos és nemzetközi konferenciákra készülve mutatják be eredményeiket.

Éjszakai Egyetem

Összegyetemi, illetve városi jelentőségű lett a hagyományos Éjszakai Egyetem programsorozat, ahol a hallgatóság első kézből kap információt kutatóktól, alkotóktól, közéleti emberektől a legfrissebb tudományos eredményekről, eseményekről, hírekről.

A kutatási fórumai

Iskolakultúra folyóirat
Műhelykötetek: Klímaváltozás, társadalom, etika – 2015. Térátlépések – 2015. A test mint antropológiai tér  – 2014.
Éjszakai Egyetem

 

etikaweb.uni-pannon.hu

 

Keleti Tanulmányok Kutatócsoport

 

A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Filozófia, Történettudomány és Antropológia Intézetében az Intézet tudományos műhelyeként, autonóm kutatók és oktatók szabad társulásaként 2015-ben alakult meg a Keleti Tanulmányok Kutatócsoportja.

A Veszprémben létrejött politikatudományi szakmai közösség célja az volt, hogy a magyar királynék városát az országban folyó kelet-európai és közel-keleti politikatudományi kutatások egyik meghatározó hazai és nemzetközi centrumává tegye. Ennek alapját képezi a kutatócsoport tagjainak minősítettsége, publikációi, hazai és nemzetközi konferenciákon való szereplései, tudományos testületekben betöltött tisztségei, folyóirat szerkesztőségekben vállalt funkciói és kialakított széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszere.

Évente adunk otthont az Izrael a változó világban című konferenciának, történet- és politikatudományi, illetve biztonságpolitikai rendezvényeknek.

A politikatudományi kutatóműhely, valamint a Filozófia, Történettudomány és Antropológia Intézet rendszeresen fogad külföldi vendégprofesszorokat, segítve ezzel a politológia alapképzés munkáját. A kutatóműhely és az Intézet kiterjedt külföldi kapcsolatrendszerének köszönhetően a szak hallgatóinak egy része egy vagy több szemeszteres külföldi részképzésen vesz reszt.

A kutatás fórumai:

Pro Philisophia Füzetek
Mediterrán Világ folyóirat
COMITATUS önkormányzati szemle

 

tarstudweb.uni-pannon.hu