tdk
free templates joomla

Neveléstudományi műhely

 

A világhírű Zsolnai-módszer bázisára épülő és további módszereket is kialakító és vizsgáló kutatóműhely a neveléstudományt a lehető legszélesebb értelmében felfogva műveli, rendszeresen nyilvánosságra hozva kutatási eredményeit. Az eredmények publikálásának legfőbb fóruma az MFTK és a Gondolat Kiadó közös gondozású Vniversitas Pannonica sorozata, illetve a ScientiaPannonica on-line folyóirat. A kutatóműhely négy szervezeti egység munkáját kapcsolja össze: Tanárképző Központ (Veszprém), Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont (Pápa), Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program Országos Központja (Pápa), (http://www.tanarkepzohalozat.hu.) Közép-Dunántúli Regionális Pedagógusképzést Segítő Kutató és Szolgáltató Központ (Pápa).

Tevékenységek és kutatási témák:

reflektív pedagógia

tanári nézetek kvalitatív módszerekkel történő vizsgálata

Zsolnai József életmű gondozása és megjelentetése

közoktatási kutatások és fejlesztések: nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program; a nevelési program tananyagának digitalizálása; értékközvetítő és képességfejlesztő program; kerettanterv-fejlesztés; tantervfejlesztés; tudomány-, internet- és olvasáspedagógia

a tanárképzés kutatása: tanári kompetenciák, képességfejlesztő tanárképzés; a digitális pedagógia helye az oktatásban; pedagógus-professziogram; társadalmi egyenlőtlenségek és az oktatási rendszer Európában; a pedagógia esélyei és lehetőségei diszkrimináció enyhítésének elősegítésére

 

nevtudweb.uni-pannon.hu