tdk
free templates joomla

Nyelvtudományi műhely

 

Alkalmazott Nyelvészeti Kutatóműhely
A mentális lexikon vizsgálata egy- és kétnyelvű közegben

 

1. Az egynyelvű mentális lexikon kutatása

A vizsgálatok feltérképezik a mentális lexikonban tárolt egységek közötti kapcsolatokat, és arra szándékoznak rávilágítani, hogy a nyelv mint rendszer, valamint a nyelvi jelek között fellépő jelentésviszonyok miként befolyásolják a tárolt információk rendeződését.

2. A kétnyelvű mentális lexikon kutatása

A kétnyelvű mentális lexikon kutatásakor egy pszicholingvisztikai kísérletsorozatot alkalmazunk olyan kétnyelvűek részvételével, akiknek az egyik nyelve a magyar. A cél a nyelvek egységes vagy elkülönült tárolásának bizonyítása.

3. A kétnyelvű, írott nyelvi feldolgozás kutatása

Számítógépes program használatával, pszichofizikai teszttel vizsgáljuk a magyar–angol kétnyelvűek szószintű és mondatszintű feldolgozását. Reakcióidő-méréssel és döntési helyességek vizsgálatával keressük az összefüggéseket a különböző tipológiájú nyelvek összetételével párt alkotó kétnyelvűeknek a nyelv feldolgozása során történő agyműködését.

4. Nyelvkopás, nyelvvesztés

A többnyelvű közegben élő emberek gyakran tapasztalnak aszimmetriát a két- vagy több nyelvük tudásszintje között. Kutatásunk az első- és többedik nyelvek elvesztésének folyamataira koncentrál.

A kutatás fórumai:

Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem

Central European Research Group for Second Language Acquisition and Multilingualism

Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola

 

alknyelvweb.uni-pannon.hu