tdk
free templates joomla

Pannon Tanulmányok IV

Fejléc 1

 

Pannon Tanulmanyok IV

 

Kötetünk a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar hallgatóinak a 2016 és 2017 között rendezett kari és intézményi tudományos diákköri versenyeken helyezést elért, illetve a 2017-es Országos Tudományos Diákköri Konferenciára továbbjutott pályaműveit tartalmazza. Az előadásokat és dolgozatokat a témavezető tanárok közreműködése nyomán tanulmány formájában adjuk közre. A publikált közlemények tematikájukban, megközelítésmódjukban, elméleti alapozottságukban és kutatási módszertanukban a karon működő kutatóműhelyek irányultságát tükrözik. A válogatás így nem csupán az MFTK TDK-ás eredményeiből, hanem a kari oktató-kutató munka sokszínűségéből is ízelítőt nyújt. Jelen válogatás tizenhat, többnyire első publikációval jelentkező, irodalomtudományi,  kultúratudományi, nyelvtudományi, társadalomtudományi és neveléstudományi kutatásokat végző hallgató számára nyújt bemutatkozási lehetőséget. Szakmailag kiérlelt, új megközelítésmódokat alkalmazó és többségükben új tudományos eredményeket hozó munkákról van szó, melyeket örömmel ajánlunk az olvasó figyelmébe. A tanulmánykötet nem titkolt célja, hogy a közép- és nyugat-dunántúli régió humán tudományi értelmisége egy új nemzedékének nyújtson segítséget arra, hogy előtérbe lépéshessen.

 

Pannon Tanulmányok IV kötet fejezetei (letölthető):

Pannon Tanulmányok IV - tartalomjegyzék, előszó

Pannon Tanulmányok IV - Magyar irodalom- és kultúratudomány

Pannon Tanulmányok IV - Nyelvtudomány

Pannon Tanulmányok IV - Anglisztika és amerikanisztika

Pannon Tanulmányok IV - Germanisztika és fordítástudomány

Pannon Tanulmányok IV - Társadalomtudomány

Pannon Tanulmányok IV - Pedagógia

 

 

 

Fejléc 2